...

przekaż swoje procesy robotom

 • Transformacja Cyfrowa

  Rozwijaj swoją organizację w duchu trwającej transformacji cyfrowej, wykorzystuj dostępną technologię automatyzacji procesów do podnoszenia swojej produktywności i obniżania kosztów przy zachowaniu takiej samej jakości.

 • Oszczędność czasu

  Zastosuj roboty programowe, które działają szybciej niż człowiek, nie mają przerw na zastanowienie, nie rozpraszają się, działają 24/7/365 i nie popełniają błędów. W zadaniach powtarzalnych, żmudnych i nużących mogą oszczędzić nawet 95% czasu pracy człowieka, co przekłada się na wzrost produktywności.

 • Oszczędność kosztów

  Automatyzuj procesy by znacząco poprawić wskaźniki biznesowe Twojej organizacji, niezależnie od branży czy obszaru działania. Niewielkie koszty i czas wdrożenia, minimalne koszty utrzymania i brak konieczności inwestycji w rozwój dotychczasowych systemów IT przy krótszym czasie wykonywania zadań powtarzalnych lub jednorazowo nawarstwiających się dają łącznie duże oszczędności Twojego budżetu i zasobów.

 • Wzrost produktywności

  Roboty programowe wykonują bez przerw i bez błędów powtarzalną, mniej wartościową pracę, taką jak logowanie do aplikacji i systemów, przenoszenie plików i folderów, wyodrębnianie, kopiowanie i przenoszenie danych między systemami, wypełnianie formularzy oraz przygotowanie rutynowych analiz i raportów. Uodpornij się na braki kadrowe oraz na absencję pracowników spowodowaną zwolnieniami lekarskimi.

 • Zadowolenie

  Nic tak nie napędza do działania jak satysfakcja z wykonywanej pracy a motywacja to efektywność. Odciąż swoich pracowników od zadań nużących, żmudnych i powtarzalnych. Deleguj pracownikom zadania bardziej odpowiedzialne, kreatywne, związane z budowaniem relacji z klientami.

 • Łatwe wdrożenie

  Wdrażaj wytrenowane roboty bez przerywania dotychczasowych zadań, długich przerw w pracy i bez potrzeby angażowania działu IT. Robotyzacja nie wymaga ŻADNYCH zmian w infrastrukturze IT ani zaangażowania działu IT. Roboty programowe pracują na dotychczasowych systemach IT, bez konieczności ich aktualizacji czy dostosowywania, naśladując pracę człowieka.

 • Szybkie ROI

  Robotyzację procesów wdrożysz o rząd wielkości niższym kosztem niż uruchamianie dużych projektów IT, integrację i migrację systemów. Czas wdrożenia robotów liczony jest w tygodniach zamiast w miesiącach czy latach. Niewielkie koszty i czas wdrożenia oraz minimalne koszty utrzymania przy szybkiej i bezbłędnej pracy dają szybką stopę zwrotu z inwestycji.

 • Kompatybilność

  Roboty programowe są kompatybilne z wszystkimi aplikacjami i mogą obsługiwać większość procesów biznesowych. Mogą naśladować pracę człowieka używając interfejsu graficznego aplikacji, potrafią klikać w odpowiednie miejsca na ekranie, wyodrębniać dane z plików czy dokumentów i wprowadzać je w pola edycyjne dowolnych programów komputerowych. Zatrudnij roboty już dziś.

  Robotyzacja pracy biurowej to PRZYSZŁOŚĆ

  Transformacja cyfrowa trwa cały czas, robotyzacja pracy biurowej jest jednym z najbardziej widocznych i odczuwalnych przykładów zastosowania.

  DLATEGO NIE CZEKAJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, WYTRENUJEMY DLA CIEBIE ROBOTY

  Oszczędzaj czas

  Automatyzacja procesów optymalizuje i przyspiesza realizację procesów przy zachowaniu wysokiej jakości pracy

  Podnoś produktywność

  Pracuj mądrzej a nie ciężej, przydziel roboty do prac mniej wartościowych, żmudnych, powtarzalnych

  Dbaj o zadowolenie

  Deleguj pracowników do pracy twórczej zamiast odtwórczej, bardziej kreatywnej, do dbania o relacje z klientami, ważna jest satysfakcja pracowników

  Obniżaj koszty

  Roboty wdrożysz niewielką inwestycją początkową w miejsce kosztownego etatu (ROI kilka miesięcy)

  Powtarzalność

  Roboty pracują szybciej, sprawniej, nie popełniają błędów, bez namysłu, nie rozpraszają się, nie potrzebują wolnych weekendów

  Usprawnij pracę

  Eliminuj znużenie, rozproszenie i demotywację kadry, uodpornij się na absencję pracowników  z powodu zwolnień lekarskich czy COVID-19

  Krótki czas wdrożenia

  Trenowanie robotów zajmuje nam DNI/TYGODNIE a nie miesiące/lata jak w przypadku projektów integracyjno-rozwojowych posiadanych systemów IT

  Nie potrzebujesz IT

  Roboty pracują na programach komputerowych tak jak ludzie, używają interfejsu aplikacji, zleć nam ich wytrenowanie

  Rodzaje automatyzacji

  RDA - robotics desktop automation

  • Robot używa myszki i klawiatury tak jak człowiek
  • Robot pracuje w aplikacjach na komputerze
  • Robot naśladujące pracę człowieka
  • Do mniejszych zadań osobistych lub części większych procesów

  RPA - robotics proces automation

  • Do skomplikowanych procesów zbudowanych z wielu wątków
  • Do wykonywania prac bez asysty człowieka
  • Do pracy ciągłej, również po godzinach pracy człowieka
  • Do łączenia zadań pomiędzy różnymi systemami informatycznymi bez czasochłonnej i kosztownej integracji IT

  Ulubione czynności robotów

  • logowanie się do różnych aplikacji
  • kopiowanie i wprowadzanie danych pomiędzy systemami
  • Wyodrębnianie danych z dokumentów do ich dalszego wprowadzania do innych systemów (księgowego, ERP, CRM)
  • Wypełnianie formularzy danymi
  • Dokonywanie obliczeń i przygotowywanie danych do analizy
  • Praca z dokumentami, plikami i katalogami
  • Praca z e-mailami i załącznikami
  • Praca w aplikacjach instalowanych na komputerach
  • Praca w aplikacjach otwieranych w przeglądarce internetowej
  business, businesswoman, profession-6497139.jpg

  Kiedy warto wdrażać roboty programowe?

  Warto wdrażać roboty programowe do organizacji, gdy:

  • jest wiele żmudnych czynności mogących generować błędy
  • jest wiele powtarzalnych procesów z małą ilością wyjątków (Jeżeli)
  • by połączyć pracę w kilku systemach bez ich kosztownej integracji IT oraz bez zmian w już używanych aplikacjach
  • odczuwa się monotonność pracy mającą wpływ na niską satysfakcję pracowników
  • nagle nawarstwia się jednorazowa masowa ilość czynności do wykonania
  • odczuwamy ciągle nie wystarczające zasoby IT, braki kadrowe, demotywację pracowników i niską efektywność pracy
  • zauważamy wydłużający się czas obsługi spraw / interesariuszy / partnerów

  W czym robot pomoże?

  Księgowość

  • Przyjmowanie i wystawianie faktur
  • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  • Parowanie rozrachunków z przelewami
  • Przygotowanie danych do deklaracji podatkowych

  HR

  • On-boarding pracowników i przydzielanie uprawnień do systemów IT
  • Generowanie pasków wypłat dla pracowników
  • Przeliczanie urlopów i benefitów do pensji i premii
  • Pobieranie danych z portali ZUS

  Logistyka

  • Rejestracja przesyłek na portalach klienckich
  • Weryfikacja ofert na giełdach transportowych
  • Ustalanie i śledzenie przesyłek
  • Przygotowywanie raportów (dostępności zasobów i przestrzeni magazynowej)

  Sprzedaż

  • Obsługa klienta
  • Zarządzanie procesami składanych zamówień
  • Wsparcie działań sprzedażowych front- i back-office
  • Obsługa procesu reklamacji

  Marketing

  • Profilowanie akcje marketingowe
  • E-mail marketing automation
  • LinkedIn marketing automation
  • Utrzymywanie relacji z partnerami handlowymi

  Administracja

  • Procesowanie danych podstawowych Srodków Trwałych
  • Weryfikacja poprawności ich wykorzystania na potrzeby organizacji
  • Wsparcie działań raportowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
  • Masowe przygotowywanie umów i aneksów dla klientów
  Robotów
  Procesów
  Wdrożeń
  Klientów

  O nas

  W 2020r. założyliśmy Robosourcing jako kontynuację naszego dotychczasowego doświadczenia związanego z automatyzacją procesów w informatyce. Od ponad 20 lat mamy styczność z rozwiązaniami dla biznesu, zaczynając od automatyzacji dystrybucji plików w sieciach rozproszonych, zadań wykonywalnych zdalnie z automatyczną korektą błędów, treści multimedialnych na ekrany reklamowe, aż po zarządzanie procesami i projektami informatycznymi i automatyzację i robotyzację procesów RDA/RPA. Obecnie skupiamy się na świadczeniu usług trenowania robotów naśladujących pracę człowieka w zadaniach powtarzalnych i masowych. Wspólnie z Tobą omówimy możliwości automatyzacji i optymalizacji Twoich procesów, wytrenujemy roboty dla Twojej organizacji i wdrożymy je bez przerywania ciągłości biznesu. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś.

  Etapy wdrożenia robotów

  Świadczymy usługi trenowania robotów programowych. Proces wdrożenia robotów składa się z kilku etapów:

  • Wspólne omówienie etapów do automatyzacji
  • Wyselekcjonowanie tych najbardziej obiecujących (na początek łatwiejszych dających znaczącą poprawę)
  • Przygotowanie opisu procesu
  • Trenowanie robota na platformie RPA
  • Testowanie pracy robota w oparcie o wskazane przypadki użycia
  • Uruchomienie robota w środowisku produkcyjnym i szkolenie
  • Aktualizacja robotów po zmianach w procesach

  Przekaż swoje procesy robotom

  STOP OUTSOURCING START ROBOSOURCING

  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.